Activitate AGEA 2016

NOU

 

Hotarere AGOA 10.05.2016

Hotarere AGEA 10.05.2016

Raport anual 2015 Rombeton SA

Completare AGOA 09.05.2016

Convocator AGEA si AGOA 2016

Formular vot prin corespondenta AGOA

Formular vot prin corespondenta AGEA

Formular procura vot sedinta AGOA

Formular procura vot sedinta AGEA

Istoric

Adresa din 15.06.2015 cu nr. SI-DETA 18019

Proces verbal AGOA 05052015

Hotarare AGOA 05052015

Hotarare AGEA 20.02.2015

16.02.2015 Raport curent

16.02.2015 Proiect hotarare

16.02.2015 Proces verbal CA

16.02.2015 Procedura retragere

16.02.2015 Hotarare

16.02.2015 Formular vot prin corespondenta

16.02.2015 Formular procura

 

 

site in constructie...